PORTEM L’ALTERNATIVA TREBALLANT AVUI EN PROJECTES DE FUTUR

PORTEM L’ALTERNATIVA TREBALLANT AVUI EN PROJECTES DE FUTUR

PORTEM L’ALTERNATIVA TREBALLANT AVUI EN PROJECTES DE FUTUR

IMG_9307

Ja fa uns mesos que us parlàvem sobre la urbanització del carrer de la Lluna donat que havíem aconseguit activar de nou aquest expedient, després d’estar durant molts anys aturat davant la incapacitat de trobar una solució que desencallés aquest important projecte.

Així, comentàvem que després de molts anys d’espera i de varis intents per resoldre la figura urbanística del Pla del Balcó de l’Ermita, el Ple municipal del mes de maig (2018) havia aprovat la modificació del Pla d’ordenació urbanística del municipi (POUM), que era un tràmit previ i obligatori per a la futura urbanització del carrer de La Lluna i del seu entorn, que inclou la urbanització del vial que connectarà l’Illa esportiva amb el sector comprés pel centre educatiu Benviure, el condicionament de les zones d’aparcament existents davant d’aquest i la millora de la connexió interna amb el centre del nucli urbà.

La necessitat d’aquestes obres és una evidència històrica des de molt abans de l’aprovació del darrer planejament urbanístic del municipi (any 2007) i la darrera paralització d’aquest expedient d’urbanització del carrer de La Lluna es va produir l’any 2012, quan la Generalitat va suspendre la seva tramitació al detectar moltes deficiències en la redacció i viabilitat tècnica i econòmica del mateix i va instar a l’Ajuntament a resoldre aquestes.

L’any 2015, quan Alternativa arriba novament al govern municipal, ens trobem amb aquest expedient paralitzat i sense cap proposta per resoldre les deficiències detectades. El regidor de Patrimoni Urbà, atenent al compromís adquirit pel nostre grup i a la prioritat que volíem donar a la resolució d’aquest projecte, inicia converses amb els tècnics de l’Àrea Metropolitana i els tècnics municipals per dur a terme les modificacions tècniques necessàries que desencallin aquest expedient. Finalment, es presenta una nova proposta urbanística que va ser aprovada inicialment en el Ple de maig de 2018, amb el suport de tots els grups polítics. L’aprovació definitiva d’aquest projecte corresponia a la Comissió territorial d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya

Avui ens plau comunicar-vos que el passat dia 20 de desembre la Generalitat va aprovar definitivament la modificació del planejament urbanístic que permet, ara sí, activar la redacció simultània dels projectes de reparcel·lació i d’urbanització de tot el sector del carrer de La Lluna. El primer projecte determinarà els límits de totes les propietats del sector i els costos a repercutir i el segon projecte definirà com serà la urbanització del sector (tipologia dels materials, instal·lacions d’aigua, clavegueram, enllumenat públic, enjardinament, mobiliari urbà, etc.). La redacció d’aquests projectes ja la vam encarregar a l’AMB a principis d’aquest mandat, però no s’ha pogut activar fins ara, un cop hem aconseguit aquesta aprovació definitiva de la Generalitat.

Des d’Alternativa seguim doncs treballant per fer realitat aquestes obres i garantim el seguiment polític i tècnic necessari per disposar d’aquests projectes el més aviat possible. Un cop disposem dels mateixos, els presentarem als veïns del sector i podrem iniciar la tramitació per a la seva aprovació i la licitació de les obres d’urbanització. No volem enganyar a ningú: el procés encara precisa d’uns terminis legals que haurem de complir i que no són precisament curts, però el que sí que podem afirmar és que la urbanització del carrer de La lluna i de tot el sector afectat, ha estat desencallada definitivament i, per tant, avui és més a prop que mai de fer-se realitat. El nostre compromís és mantenir aquesta constància i dedicació fins que fem realitat aquestes obres, que suposaran una important millora de l’entorn, però també de la connectivitat interna del nucli urbà.