Serveis a la Ciutadania, Educació i Participació Ciutadana

Serveis a la Ciutadania, Educació i Participació Ciutadana

Serveis a la Ciutadania, Educació i Participació Ciutadana

P1700463

Melania Solís Cintas

4a tinent d’alcalde. Regidora de Serveis a la Ciutadania, Educació i Participació Ciutadana

GENT GRAN

 • Hem millorat els serveis d’El Serral amb un nou contracte que introdueix nous serveis:

          – Més hores de podologia (de 12 a 24 h. setmanals) i fisioteràpia (de 3 a 6 h. setmanals).

          – Ampliació del servei de transport a domicili, ara també al migdia.

          – Servei d’àpats a domicili per a majors de 65 anys o persones amb dependència.

 • Hem millorat el servei de transport adaptat del Serral modificant el preu, que ara s’haurà d’abonar en funció del nombre de viatges.

 • Hem finançat obres d’arranjament dels habitatges de la gent gran i persones vulnerables, per adaptar el seu domicili a les necessitats de mobilitat.

 • Hem incorporat dos monitors al Transport Adaptat per a persones amb diversitat funcional.
 • Hem aprovat un estudi per l’any que ve sobre la viabilitat d’un centre per a la gent gran.

 • Hem ampliat el servei de Teleassistència fins a 150 places, amb suport de la Diputació, que en paga una part.

 • Hem encetat el Programa Serveis Socials més a prop dels 80, de visites individualitzades amb familiars i persones més grans de 80 anys, per detectar possibles situacions socials i de salut, i informar dels recursos municipals adreçats directament a ells.
 • Hem donat continuïtat al compromís electoral de fer una visita cultural gratuïta per a la gent gran durant les jornades «som gent molt gran», al 2017 a Caldes de Montbui.

SERVEIS SOCIALS

 • Hem aprovat un pressupost que garanteix un fons de més de 400.000 mil euros per a la cobertura de necessitats socials al municipi.
 • Hem desenvolupat programes de pobresa energètica per assessorar sobre com abaixar el consum i la despesa, i informar a les empreses subministradores , per mitjà d’un treballador social, de les diferents situacions problemàtiques que puguin donar-se.
 • Hem concedit ajuts socials per a fer front a les quotes urbanístiques (Costablanca).
 • Hem actualitzat i millorat la campanya de recollida de joguines per a infants en en situació de risc social “Cap infant for a de joc”.
 • Hem posat en marxa el programa de targetes moneder, d’autonomia alimentària per garantir l’alimentació bàsica i l’autonomia de les persones que es troben situació de risc.
 • Hem realitzat una campanya de suport a l’estudiant i de prevenció de l’exclusió social dels infants.
 • Hem millorat, amb col·laboració del petit comerç municipal, la gestió del Banc d’aliments de cara al 2018.

JOVENTUT

 • Hem millorat el PIJ (Punt d’Informació Juvenil i d’atenció als Joves) amb un servei d’orientació i punt de trobada juvenil en horari de tardes, per fomentar la participació i les activitats juvenils. “posa’t en marxa”.
 • Hem incrementat les activitats de l’Estiu Jove.
 • Hem creat el “Descorda’t, un projecte d’oci i lleure, per afavorir i potenciar les habilitats socials dels joves i adolescents del municipi.
 • Hem aprovat una nova línia d’ajuts per al transport per als joves i adolescents que estudien fora del municipi. La nova línia de subvencions s’ha incorporat al pressupost pel 2018, i es farà efectiva durant aquest any.

INFÀNCIA

 • Hem donat beques de suport a l’estudiant i beques menjador per assegurar els àpats dels nens més necessitats que no cobreix el Consell comarcal. En concret l’Ajuntament ha abonat 40 beques de les 139 concedides, les restant son directament finançades pel CCVOC.
 • L‘Ajuntament de Castellbisbal assumeix dues terceres parts del cost de l’escola bressol municipal. La llei estableix que les escoles bressol municipals estiguin finançades a parts iguals per la Generalitat, l’Ajuntament i les Famílies, però amb la crisis la Generalitat ha deixat de posar la seva part. Enguany, l’Ajuntament ha decidit reclamar aquest deute pendent al govern de la Generalitat.

POLÍTIQUES D’IGUALTAT

 • Hem actualitzat un nou Pla d’Igualtat i una taula de comissió pel seguiment del mateix. (posar-hi el link)
 • Hem organitzat tallers amb joves i serveis de lleure per fer prevenció, detecció i evitar casos de bulling.
 • Hem posat a disposició de les escoles programes de formació de mestres i alumnes en educació en valors (contra el bulling i situacions d’aïllament).

SALUT PÚBLICA I CONSUM

 • Aquest departament ha de vetllar per garantir i actuar en matèria de prevenció de la salut publica i en matèria de protecció dels consumidors del municipi.
 • Hem complert els nivells de qualitat d’atenció publica, i protecció del consumidor, d’acord amb els criteris establerts per la diputació.
 • Hem millorat el conveni per a la prevenció en activitats municipals (ambulàncies, metges, tècnics sanitàris …

EDUCACIÓ

 • Hem repintat tota la zona d’ombra i pati del col·legi Montserrat, instal·lant un sistema de protecció contra coloms, per evitar que facin els nius i embrutin l’estructura.

 • Hem instal·lat un descalcificador al pavelló Montserrat.

 • Hem construït noves zones d’ombra al pati de Les Vinyes, els Arenys i al del Benviure.

 • Hem donat suport en programes educatius i en valors, per a mestres i alumnes en matèria de detecció i accions en contra la violència i el abús escolar.

 • Hem recuperat l’escola de mares i pares, per donar suport i dotar-los de més eines per l’ educació dels seus infants i joves.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

La línia d’acció d’aquesta regidoria és vetllar per la veu i el vot de la ciutadania en matèria municipal. Per aquesta raó enguany s’ha redactat un reglament d’aquesta àrea, per tal de garantir i establir normes i criteris bàsics davant qualsevol procés de participació ciutadana, el qual s’ha posat en consideració de totes les entitats municipals, i que s’aprovarà durant el primer trimestre del 2018. En aquesta mateixa línia, s’han creat, juntament amb els departaments d’Educació, Cultura i Joventut, comissions ciutadans per a la realització de les activitats principals del municipi, obrint la comissió de festa major a d’altres esdeveniments, com la rebuda dels reis mags o del rei carnestoltes.

 • Hem redactat el pla d’igualtat
 • Hem encetat un procés de participació sobre la pacificació del centre urbà.

 • Hem obert l’espai web Consultes Públiques per escoltar l’opinió dels ciutadans sobre diferents normatives

 • Hem creat el Consell Urbà i el Consell de Salut