Programa

Programa

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015-2019

Alternativa per Castellbisbal va presentar durant la campanya electoral el Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 (PAM 2015) que inclou prop de 200 propostes d’actuació.  Aquest PAM va ser fruit del procés participatiu “A Alternativa, tu decideixes” que s’havia organitzat l’octubre del 2014.

Podeu descarregar-vos el PAM 2015-2019 complert en versió catalana o espanyola en aquest web o venir-ne a buscar un exemplar imprès al nostre local del carrer Pi i Margall, 20, els dimarts a la tarda de les 18.00 a les 20.00 hores.

Descarrega’t el PAM 2015-2019 en català o en español.

LES 12 ACTUACIONS PRIORITÀRIES

 

1
La recuperació del servei d’urgències mèdiques les 24 hores, durant tot l’any.

2
Els ajuts per garantir l’accés a les necessitats bàsiques (alimentació, aigua, llum i gas) per a totes les persones que ho necessitin.

3
La gratuïtat del material escolar, que fins ara paguen pares i mares, per a tot l’alumnat de l’educació obligatòria.

4
Els impostos i taxes no tornaran a incrementar-se de la forma abusiva que ho han fet els darrers vuit anys.

5
La subvenció, als joves que vulguin emancipar-se, d’una part del cost del lloguer del seu habitatge durant els dos primers anys.

6
La recuperació de les excursions gratuïtes per a la gent gran.

7
La recuperació de la qualitat dels serveis públics i el manteniment correcte dels equipaments municipals.

8
La lluita contra l’atur afavorint el diàleg entre indústria, empresaris locals, comerç i els centres d’ensenyament.

9
Posar en valor el treball de les entitats i fer que siguin les protagonistes a l’hora d’organitzar la vida cultural, esportiva, comercial o social al nostre poble.

10
Defensar l’enfortiment i l’ampliació de la formació secundària.

11
Tornar a recuperar els nivells de qualitat de vida, un poble net i la garantia d’un creixement sostenible del municipi.

12
Donar suport a les iniciatives que defensin el dret a decidir sobre el futur de Catalunya.