Pla d’Inversions 2018

Pla d’Inversions 2018

Pla d’Inversions 2018

L’Ajuntament ha aprovat, al Ple de dilluns 30 d’abril, un Pla d’Inversions per valor de més de 3 milions d’euros. Amb el darrer Pla d’aquesta legislatura, es podran fer realitat molts projectes pendents i s’obre el camí per a la consecució d’altres que  es realitzaran en un futur proper.  Aquí podeu consultar en detall els diferents projectes i la quantitat d’euros que s’hi destinen.

1.Can Pedrerol de Dalt: redacció del Pla d’usos        20.000
Es preveu la contractació de l’elaboració i redacció del Pla d’usos als quals es destinarà l’edifici de Can Pedrerol de Dalt, comptant amb la participació de tots els grups municipals. Un cop aprovat aquest Pla s’haurà d’elaborar el projecte d’obres per condicionar els espais de l’edifici als usos decidits: acabats interiors i exteriors, dotació d’instal·lacions i serveis, equipament mobiliari i informàtic, etc. Aquest projecte d’obres i la seva execució motivaran una nova dotació pressupostària que no es preveu en aquests moments pel seu desconeixement.

2. Obres millores Bucs d’assaig: Projecte i obres     40.000
Es preveu la redacció del projecte d’obres per condicionar i millorar aquest equipament i l’execució d’aquestes.

3. Obres skate park: primera fase     150.000
En aquests moments es licita la redacció del projecte executiu d’aquest parc, que ha de preveure las seva execució en diferents fases. Amb aquesta dotació pressupostària es preveu licitar i iniciar la primera fase d’obres d’aquest parc.

4. Obres millores Ajuntament: projecte escala i portes emergències     50.000
Amb aquesta dotació econòmica es preveuen dues actuacions: la redacció d’un projecte per dotar l’edifici de l’Ajuntament d’unes escales d’emergència i el canvi de diferents portes de l’edifici per instal·lar portes d’emergència adaptades a normativa. No inclou la construcció de les escales, aquesta es preveurà un cop es disposi del corresponent projecte i pressupost.

5. Obres nou “Pipi-can”     20.000
Inclou la instal·lació d’aquest servei amb la dotació dels elements necessaris.

6. Obres mur c. Comerç P.I. Comte de Sert     47.000
Adjudicació i execució de les obres del mur, del qual ja es disposa del projecte executiu.

7. Mobiliari urbà: marquesines bus 15.000
Es preveu l’adquisició i instal·lació de dues noves marquesines, una al carrer de l’Estació i una davant de l’Ajuntament.

8. Mobiliari urbà: jocs infantils 100.000
Es preveu l’adquisició de nous jocs infantils per renovar d’existents a diferents parcs públics.

9. Pavimentació carrers nuclis residencials    150.000
Campanya anual de millora del ferm dels carrers del nucli i nuclis residencials.

10. Projecte executiu i direcció d’obres equipament entitats     100.000
Un cop es disposi de la redacció de l’avantprojecte, es preveu dur a terme la licitació i adjudicació de la redacció del projecte executiu i la direcció de les obres, per la millora de l’edifici municipal situat entre el carrer Sant Marc i Sant Joan.

11. Actuacions en via pública: pacificació trànsit centre urbà     50.000
Es preveu l’adquisició i instal·lació de les càmeres pel control d’accés de vehicles a la zona del centre del nucli urbà, amb l’equipament informàtic necessari per al seu funcionament.

12. Obres habilitació camí sota carretera BV1501     120.000
Es disposa d’un nou projecte redactat per l’AMB que redueix els costos previstos en un projecte anterior i que permetrà dur a terme un pas per salvar l’encreuament d’aquesta carretera donant continuïtat a un camí, tant per vianants com per bicicletes, que uneix el nucli urbà amb la llera del riu Llobregat.

13. Adquisició equips i aplicacions informàtiques     42.000
Es preveu donar continuïtat a l’adquisició de programes, aplicacions i equipaments informàtics per a la millora de la gestió municipal. En aquest cas, es preveu adquirir el Mòdul de control de tramitació d’expedient i el BPM d’ajuts socials.

14. Obres condicionament carril bici c. Electricitat – Canyet     16.000
A l’espera de rebre una subvenció econòmica de l’AMB, per poder fer obres de condicionament de dos carrils bici que connectaran el nucli urbà amb Can Costa i el Canyet, es preveu ara amb una inversió mínima la senyalització a la via pública del carril bici entre el c. Electricitat (Polígon industrial Santa Rita) i el nucli residencial del Canyet, per tal de millorar la seguretat dels usuaris.

15. Adquisició Motocarro elèctric Brigada     20.000
Es preveu adquirir un nou vehicle destinat als serveis de la Brigada.

16. Millores instal·lacions Els Costals      200.000
Es preveu continuar amb el pla de millores pel correcte funcionament del complex cultural: instal·lació de noves estructures d’il·luminació, millora del so amb l’ampliació de l’equipament existent i la incorporació d’un nou sistema, adquisició de material de comunicació, una nova senyalització exterior i instal·lació de càmeres de vigilància en diferents indrets de l’equipament.

17. Obres millora Illa esportiva     80.000
Es preveu dur a terme diferents obres de millora i noves instal·lacions: climatització del gimnàs, construcció d’una pista de pàdel, paviment terres piscina, remodelació tren de dutxes i completar la instal·lació de seients a les grades del camp de futbol.

18. Canvi gespa camp de futbol     160.000
Passats 10 anys des de la seva instal·lació, cal dur a terme la renovació de la gespa artificial.

19. Redacció projecte espai social Sta. Teresita     10.000
Adjudicació de la redacció del projecte per construir un espai social per reunions i activitats.

20. Adquisició i instal·lació 6 DEA’s i material CAP     14.000
Donem continuïtat a la declaració de municipi cardioprotegit amb l’adquisició de 6 nous DEA’s que s’instal·laran a l’interior dels centres educatius de la població i preveiem l’adquisició del material inventariable que cedim anualment al CAP.

21. Obres arranjament façana escola Bressol     44.000
Obres necessàries per arranjar el deteriorament d’aquesta façana.

22. Obres edificis escolars      30.000
Es preveu dur a terme diferents obres de millora: millora de l’estructura d’ombra del Benviure, tancament d’un passadís als Arenys i arranjament façana pavellons infantils del Montserrat.

23. Adquisició immobles     260.000
Previsió per adquisició d’immobles que poden donar resposta a diferents necessitats per a la millora de la prestació d’alguns serveis municipals.

24. Obres rehabilitació Ermita Sant Joan B.      170.066
Previsió per dur a terme una tercera actuació arqueològica per a la recuperació d’aquest element del Patrimoni cultural, consistent en la reconstrucció de l’absis de l’ermita.

25. Dotació habitatge públic      1.000.000
Es tramiten diferents opcions que poden donar lloc a iniciar una adquisició/dotació d’immobles amb la finalitat de destinar-los a habitatge públic. (Estudi contractat per la viabilitat de diferents ARIs, possible adquisició d’immobles i rehabilitació d’aquests, solar municipal disponible, dotació d’habitatges per situació d’emergència).

26. Actuació llera Llobregat (AMB)     11.077
Es tracta d’una actuació que du a terme l’AMB i en la qual nosaltres participem amb aquesta aportació econòmica. L’Ajuntament no fa les obres, sinó que transferirà aquests diners a l’AMB.

27. Fanals solars aparcament “Les Vinyes”      11.221
Adquisició de fanals per instal·lar-los a la nova zona d’aparcament situada al costat de les Bodegues Sardà.

28. Pavimentació vestuari Policia      6.900
Obres relacionades amb els nous vestuaris que s’estan condicionant a l’edifici de l’Ajuntament, destinats a la Policia Local.

29. Participació ciutadana      10.000
Ampliació de la partida econòmica del pressupost ordinari per poder fer front a nous processos de participació ciutadana que es duran a terme aquest exercici.

30. Mur “ADIF” – Línia Papiol-Mollet      175.000
Redacció del projecte, direcció i execució de les obres. Obertura de reclamació legal a ADIF. La urgència no recau tant en el fet de tornar a construir el mur, sinó en la necessitat de recuperar la normalitat en el vial públic del c. Metal·lúrgia, que es troba tallat des de l’incident, amb serveis importants afectats (B.T., canonada d’aigua i pas de vehicles a empreses)

31. Asfaltatge Polígons industrials      100.000
Previsió per asfaltat diferents vials de polígons industrials que es trobin en mal estat.

32. Avantprojecte nou equipament poliesportiu      40.000
Es preveu contractar la redacció d’un avantprojecte per un nou equipament poliesportiu en la zona de pistes descobertes i l’estudi dels volums del conjunt, a l’Illa esportiva, davant la creixent demanada per a la pràctica de diferents esports i especialment donar resposta a les necessitats manifestades pel patinatge artístic.

Total: 3.262.000 en inversions per 2018

A més, s’han activat 2 projectes més subvencionats per la Diputació, que havíem previst inicialment al programa d’inversions:
1. Redacció del projecte per a la construcció dels nous vestuaris de les pistes poliesportives  8.470€ (l’Ajuntament aportarà només 1.270€)

2. Climatització Arxius municipals: 48.400 (100% Diputació)