Pla de manteniment dels equipaments municipals

Pla de manteniment dels equipaments municipals

Pla de manteniment dels equipaments municipals

P1570606

L’Ajuntament ha aconseguit que la Diputació de Barcelona elabori un Pla de manteniment integral per cadascun dels edificis i equipaments municipals.

La redacció d’aquests Plans, va ser una petició del regidor de Patrimoni Urbà, Salvador Segura,  només iniciar-se aquest mandat, donat que l’Ajuntament no disposava de cap Pla de manteniment dels edificis i equipaments municipals. Aquest fet explicaria l’estat en el qual vam trobar algunes instal·lacions. La manca de manteniment que es va detectar en molts edificis i equipaments públics ha obligat l’equip de govern a invertir importants quantitats de diners en aquests darrers tres anys. El Pla permetrà preveure, protocol·litzar i periodificar tots aquells manteniments que ens han de permetre disposar d’uns equipaments de qualitat i d’uns edificis públics més sostenibles.

Aquesta ha estat una feina d’aquelles que “no es veu” però que era del tot necessària. L’equip de govern va demanar a la Diputació que ens redactés aquests Plans, que ha suposat una feina de prop de dos anys. A partir d’ara des de l’Ajuntament s’hauran de començar a aplicar els protocols establerts per aquests, garantint així un correcte funcionament de totes les instal·lacions, equipaments i edificis municipals. Això demanarà d’una inversió inicial en recursos humans i econòmics important, però també, a la llarga, ens ha de permetre un estalvi en actuacions imprevistes o incidències que es podrien produir, precisament per la manca d’una acurada prevenció i actuació en el correcte manteniment dels equipaments municipals.

Amb aquesta actuació donem compliment a un altre punt de les “12 actuacions prioritàries” que vam presentar al nostre programa electoral.