Pla contra la contaminació de l’aire

Pla contra la contaminació de l’aire

Pla contra la contaminació de l’aire

P1150396

Una iniciativa d’Alternativa per Castellbisbal que comença a veure els seus fruits.

L’any 2007, al final de la darrera legislatura, l’equip d’Alternativa per Castellbisbal va crear la Taula per la Contaminació Atmosfèrica, que va unir diferents municipis, amb la intenció de lluitar contra la contaminació i millorar la qualitat de l’aire.

Malahuradament, durant els 8 anys de govern socialista al municipi, no es va convocar mai. Per això, fa 4 anys, en tornar Alternativa al govern municipal, es va posar de nou en marxa. La feina feta durant aquests darrers anys ha donat els seus fruits amb l’aprovació del Pla d’Acció Supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire (2019-2025).

Obectiu: millorar la qualitat de l’aire

El document, que es va presentar al darrer Ple municipal i que ha rebut el vistiplau de tots els grups, preveu un conjunt de mesures que s’hauran d’implementar en els propers sis anys i que tenen com a objectiu reduir la contaminació ambiental al municipi.

L’objectiu principal del Pla és actuar sobre la contaminació atmosfèrica i reduir la seva incidència sobre la salut de la població.

El document estableix accions fins a l’any 2025 per reduir les emissions de diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres. La majoria de les mesures proposades estan relacionades amb el trànsit, que és el sector que haurà d’assumir la part més important de la reducció d’emissions. La resta d’accions s’adrecen al sector industrial, al domèstic, als serveis municipals, a la comunicació i al seguiment del pla.

Front comú

Juntament amb Castellbisbal hi ha 12 municipis més que participen d’aquest Pla d’Acció Supramunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire (2019-2015) i que són: Sant Vicenç dels Horts, Cervelló, Corbera, el Papiol, la Palma, Martorell, Molins de Rei, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent, Sant Feliu i Torrelles. Tots comparteixen una orografia que afavoreix l’estancament de la massa d’aire i l’acumulació de contaminants, sobretot durant l’hivern. A més, presenten característiques similars pel que fa a la qualitat de l’aire a causa de l’existència de nombroses vies de comunicació interurbanes que travessen el territori i una activitat industrial molt important a la zona.

El pla ha estat elaborat pels ajuntaments implicats i la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de la Generalitat i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.