Patrimoni Urbà i Patrimoni Cultural

Patrimoni Urbà i Patrimoni Cultural

Patrimoni Urbà i Patrimoni Cultural

02_2018_Carrer orient (3)

Salvador Segura Juni

3r tinent d’alcalde. Regidor de Patrimoni Urbà i de Patrimoni Cultural

Durant aquests dos anys de govern d’Alternativa per Castellbisbal s’ha posat fill a l’agulla d’una assignatura pendent durant molts anys, el manteniment dels edificis públics. Una feina ingent i que comporta una gran despesa, però que sovint no es veu, i per això es deixa de costat per molts governs. Des d’aquesta àrea es fan, es controlen i es contracten totes les obres de manteniment, conservació i nova construcció que es duen a terme a petició de qualsevol departament de l’Ajuntament.

PATRIMONI URBÀ

 • Hem incrementat l’atenció al públic del Servei Local d’Habitatge.

 • Hem començat els projectes de reurbanització dels Carrers Orient, Sant Marc, Miquel Blanch i la Plaça del Joc (les obres seran finançades íntegrament per l’AMB)

 • Hem fet una nova xarxa de clavegueram al sector nord de Can Costa

 • Hem aconseguit que l’AMB redacti un projecte conjunt per als col·lectors de Can Costa, Santeugini, Costablanca, Can Nicolau i Can’Olivaró, que es començaran a fer aquest 2018 en la seva totalitat i no per fases.

 • Hem construït noves zones d’ombra al pati de Les Vinyes i els Arenys.

 • Hem construït una zona d’ombra no provisional a la Plaça Folch i Torres.

 • Hem repintat tota la zona d’ombra i pati del col·legi Montserrat, instal·lant un sistema de protecció contra coloms, per evitar que facin els nius i embrutin l’estructura.

 • Hem redactat el Projecte “Skatepark” al Parc de l’Ermita (25.000 €)

 • Hem aconseguit de la Diputació de Barcelona un projecte de millora de la connexió entre el carrer de l’Estació i la carretera de l’Estació. El segon semestre del 2018 començaran les obres de millora i il·luminació. La inversió serà assumida íntegrament per la Diputació.

 • Hem asfaltat diferents carrers a Can Santeugini, Costablanca, Sta. Teresita, Compte de Sert i nucli urbà.

 • Hem aconseguit una subvenció de la Diputació de 600.000€ per a les obres d’urbanització del Carrer la Lluna i entorn. El febrer està previst aprovar la modificació del PG per encetar el d’urbanització i reparcelació que l’AMB ja està redactant.

  Hem aprovat un pla de millora de voreres. (275.000 €)

 • Hem aprovat un pla de millora de passos vianants

 • Hem augmentat i millorat l’enllumenat al parc de l’Ermita, i a l’aparcament de l’Illa Esportiva (23.934 €) i (3.595 €) així com el de la zona residencial de Can Campanya i Can Santeugini (228.300 €)

 • Hem fet obres a l’accés a Can Campanyà per evitar l’entrada de camions (36.979 €)

 • Hem iniciat les obres per canviar la teulada del Museu de la Pagesia.

 • Hem millorat la configuració de la zona de l’Ajuntament, adequant les zones d’aparcament perquè puguin servir com a espais per esdeveniments diferents, com els de la festa major.

 • Hem millorat i hem fet el manteniment de la infraestructura escènica dels COSTALS.

 • Hem encetat els estudis de viabilitat per tal d’unir l’edifici del C/ Sant Marc amb el de la Plaça de l’Església.

 • Hem iniciat el procediment per poder redactar els estudis de viabilitat urbanística dels solars per fer habitatge.

 • Hem arreglat totes les goteres substituint la impermeabilització de tot l’Ajuntament i de l’Illa Esportiva.

PATRIMONI CULTURAL

 • Hem començat la primera fase de les obres de rehabilitació de Can Pedrerol (530.000€) La consolidació i estanqueitat esta enllestida. Després hem aprovat un Projecte Modificat per reforçar els fonaments en varis indrets.

 • Hem començat les obres de restauració de l’ermita de Sant Joan de Benviure. D’aquestes obres tenim la primera fase de consolidació acabada i ara hem contractat ja la segona fase per fer una recerca arqueològica per afrontar la tercera fase amb garanties.