Parlem d’Hisenda i Transparència

Parlem d’Hisenda i Transparència

Parlem d’Hisenda i Transparència

Butlleti

La gestió de la hisenda pública ha estat una altra de les grans diferències entre AxC i l’anterior equip municipal. Confirmant el que sempre havíem afirmat quan èrem a l’oposició, el primer que vam fer en arribar a l’Ajuntament l’any 2015 va ser abaixar l’IBI a partir del 2016, que ha estat congelat la resta d’anys.

Hem complert allò que dèiem d’acabar amb els increments abusius que s’havien produït en aquest impost o en el rebut de l’aigua, que tampoc ha registrat cap increment durant tot aquest mandat.

Hem incrementat les inversions en equipaments i obres. I hem millorat els serveis municipals (transports, prestacions socials, ajudes lloguer jove, ajuts estudiants, etc.) sense necessitat d’incrementar la pressió fiscal sobre la ciutadania. I, a més, hem reduït l’endeutament en un 86% (de 3,5 milions € fins als 484.000€ actuals).

Feina feta

– Vam comprometre’ns a reduir la pressió fiscal sobre la ciutadania: des de 2016 hem acabat amb els increments abusius que es van produir en impostos com l’IBI o el rebut d’aigua. El 2016 l’IBI va baixar per primer cop des del 2008, i pels anys 2017,2018 i 2019 aquest impost s’ha congelat.  Increment IBI en aquest mandat =  0.  El mateix ha passat amb el rebut de l’aigua: increment cost aigua = 0.  Vam garantir que els impostos locals (IBI, IAE, vehicles, plusvàlues i obres) no s’incrementarien per damunt de l’IPC durant els quatre anys de mandat. Doncs no, només no s’han incrementat per damunt de l’IPC, sinó que en tots els casos han estat congelats. (Excepte IAE per a grans empreses que el vam incrementar el primer any)

Transparència: publiquem tots els contractes d’obres i serveis adjudicats. Hem creat el Portal de Transparència on hi ha publicades totes les retribucions de càrrecs polítics i personal municipal. Donem informació periòdica del cost de cada actuació o inversió mitjançant el “Passem comptes” que publiquen a cada Butlletí municipal. I hem fet un acte públic informatiu anual, on tot l’equip de govern ha donat comptes de la seva actuació davant la ciutadania.

Vam prometre la reducció del nombre de regidors amb dedicació exclusiva i ho vam fer, amb la reducció del cost que suposen aquestes retribucions i l’estalvi econòmic que genera.

Endeutament: quan finalitzi aquest mandat haurem fet desaparèixer l’endeutament municipal, que vam trobar en uns 3,5 milions a l’inici del mandat.

Més x menys: en la gestió econòmica del pressupost municipal hem aplicat criteris d’eficiència i un major control en la despesa fixa. Això ens ha permès incrementar els recursos destinats a la millora dels serveis bàsics, a la creació de nous serveis i a la conservació i manteniment dels equipaments municipals, sense necessitat d’incrementar els impostos o la pressió fiscal sobre la ciutadania. Amb un pressupost molt semblant al que gestionava l’anterior govern, hem estat capaços de fer moltes més coses. Més serveis i millores, amb els mateixos recursos = eficiència en la gestió del pressupost municipal.

Inversió: el nivell d’inversions d’aquests quatre anys és infinitament superior al del darrer govern municipal. El desconeixement i la manca d’experiència de l’anterior govern va quedar palès quan el nou govern d’AC va demostrar que moltes inversions eren possibles, malgrat les limitacions legals del Govern central, excusa aquesta que feia servir l’anterior govern per justificar una manca total d’inversió municipal entre els anys 2011 i 2015.  AC: experiència i bona gestió = increment de les millores al municipi i de la qualitat de vida de la ciutadania.

Projectats o iniciats:

A més de tota la feina ja acabada, AC té molts projectes encetats que veuran els seus fruits molt aviat.

Tenim un programa d’inversions, aprovat l’any 2018, que anirà més enllà d’aquest mandat. Per tant, ja hi estem treballant i preveient els recursos econòmics per al finançament d’inversions tan importants com: la construcció d’un equipament de serveis integrals per a la gent gran, la construcció i connexió de tot el clavegueram de Santeugini i Costablanca a un sistema de tractament d’aigües residuals, la construcció de nous equipaments esportius a l’Illa (nou pavelló, nous vestuaris, pista de pàdel…) o la urbanització de tot el sector a l’entorn del carrer La Lluna, entre d’altres.

Treballem per mantenir el nostre compromís per continuar amb la reducció de la pressió fiscal sobre la ciutadania.

Volem incorporar processos de participació ciutadana en l’elaboració dels pressupostos: estem iniciant una prova a petita escala amb els joves, proposant la seva participació en una part del pressupost de joventut, però en el futur volem ampliar els nivells de participació a qüestions tant rellevants com les inversions municipals. La posta en marxa del Consell Urbà  també ens facilitarà introduir processos de participació a l’hora de decidir les prioritats sobre com destinar determinats recursos econòmics adreçats a serveis públics o conservació i millora d’equipaments municipals.