Parlem de Serveis Generals i Serveis Centrals, Recursos Humans, Seguretat Ciutadana i Cooperació

Parlem de Serveis Generals i Serveis Centrals, Recursos Humans, Seguretat Ciutadana i Cooperació

Parlem de Serveis Generals i Serveis Centrals, Recursos Humans, Seguretat Ciutadana i Cooperació

www.graficzny.com

Hi ha molta feina que es fa tot i que no es veu, però que és imprescindible i fonamental perquè tota la maquinària de l’Ajuntament funcioni eficientment. També en aquest àmbit AxC ha hagut de posar-se a treballar de valent per actualitzar i posar tots els serveis al dia, després d’un llarg hivern de deixadesa per part del consistori anterior. Aquí teniu alguns exemples de tot el que s’ha fet:

SERVEIS INFORMÀTICS

 • Hem canviat 122 ordinadors. Els que hi havia estaven, en general, molt o totalment obsolets, tenien fins a 9 anys, i no permetien que el sistema informàtic de gestió funcionés.

 • Hem actualitzat la xarxa informàtica interna i els servidors

 • Estem implementant el Programa de Gestió Informàtica

SERVEIS MUNICIPALS TERRITORIALS

 • Hem instal·lat llums Led a l’edifici central de l’Ajuntament i a molts carrers del municipi per aconseguir un estalvi energètic.

 • Hem instal·lat plaques solars a diferents indrets del municipi. El 15% de la llum que es gasta a l’edifici central de l’Ajuntament ve de plaques solars.

 • Hem renovat la instal·lació d’enllumenat de Can Campanyà (228.000 euros), eliminant els riscos greus que hi havia per deficiències de la instal·lació.

SEGURETAT CIUTADANA

 • Hem col·laborat amb les escoles amb programes d’educació vial i seguretat a les xarxes.

 • Hem tingut reunions periòdiques de coordinació amb Mossos d’Esquadra per incrementar l’eficiència i eficàcia de l’activitat policial.

PROTECCIÓ CIVIL

 • Hem augmentat l’aportació econòmica a Protecció Civil i ADF: per millorar la comunicació i dotar-los de mitjans de seguretat civil, per exemple, la compra de repartidors de sal.

COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT

Hem recuperat l’1% en cooperació, complint així la nostra promesa electoral. Hem passat dels 80.000 euros (0,45%) que es van gastar fa 4 anys, a 170.000 euros. Un munt de projectes per a un món millor

 • Hem destinat al refugiats sirians 15.000 € el 2015, 8.000 € el 2016 i 8.000 € el 2017. També hem donat suport a la presentació del llibre AMIC MEU.

 • Hem aportat 20.000€ el 2016 a un projecte de sistemes de captació d’aigua a Kenya, ja finalitzat.

 • Hem aportat 25.000€ el 2017 per a un sistema de sanejament, subministrament d’aigua potable, lavabos i clavegueram per a 10 escoles d’Uganda.

 • Hem aportat 20.000 € el 2016 i 29.921€ el 2017 al Fons Català de Cooperació.

 • Hem aportat 20.000 € el 2016 i 21.958 € el 2017 per subvencionar projectes propis de cooperació.

 • Hem aportat 6.515 € el 2016 i 7.500 € el 2017 per al projecte de recerca Hipofam.