Parlem de Medi Ambient

Parlem de Medi Ambient

Parlem de Medi Ambient

UXUH4249

Un dels compromisos adquirits per AxC per aquest mandat va ser garantir un creixement sostenible i una millor qualitat de vida. I els avanços han estat considerables.

Per començar, hem assolit els nivells de reciclatge marcats com a obligatoris per la Unió Europea a partir de l’any 2020 durant tots els anys de mandat. Som el 3r municipi de l’àrea metropolitana de Barcelona amb millors dades de recollida selectiva, i el millor municipi de l’AMB dels que no fan porta a porta.

3r municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb millors dades de recollida

De la mateixa manera, durant aquest mandat s’han augmentat els recursos destinats a neteja viaria; cal insistir, però, en una conducta més cívica per part de tothom.

Un altre projecte de la regidoria de Medi Ambient ha estat la consecució dels horts urbans. Aquest projecte ha comptat amb la participació ciutadana des del principi, en la tria del lloc, la mida dels horts o el reglament d’usos.

I tampoc podem oblidar el gran esforç que s’ha fet per anar introduint al nostre municipi les energies renovables, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques a sobre dels edificis municipals, que suposarà un estalvi energètic de 4.000 euros l’any, així com les faroles solars instal·lades a diferents indrets del municipi.

I tot just acabem d’estrenar un servei de lloguer de cotxe elèctric compartit adquirit per l’Ajuntament i que es posa a disposició de tots els particulars i entitats que el vulguin utilitzar.

WEJS1433

Pla de Pacificació

Finalment no podem oblidar el gegantí esforç que s’ha portat a terme per fer realitat d’una vegada la pacificació del centre urbà, tantes vegades ajornada. El canvi de zona blava, de pagament, a zona taronja, gratuïta, i la instal·lació de càmeres per controlar l’accés motoritzat al centre, sens dubte milloraran la qualitat de vida de tots els castellbisbalencs.

Ara fa un any, al novembre del 2017, es va fer la presentació a tota la ciutadania del Pla de Pacificació del centre urbà, i es van mantenir diverses reunions amb els comerciants per explicar amb detall les mesures que es prendrien. Després de diversos estudis encarregats a empreses especialitzades, es va optar per les solucions més adients per al nostre municipi. Un pas important que ha costat molts d’esforços i que encara s’ha d’anar perfilant amb l’aportació de les persones implicades i la valoració de l’experiència que anirem fent, i que esperem que complaurà tothom quan es normalitzi.

I de cara a un futur molt proper, volem posar en marxa les mesures del Pla de millora de la qualitat de l’aire de 13 municipis que s’està acabant de redactar i continuar amb la tasca de la taula dels 13 municipis sobre la contaminació atmosfèrica.