365 dies de govern

365 dies de govern

365 dies de govern

365 dies de govern

 

El 13 de juny de 2015, Joan Playà, cap d’Alternativa per Castellbisbal, prenia possessió del càrrec d’alcalde de Castellbisbal.  Amb ell, 5 regidors més d’Alternativa i 3 d’ERC començaven a treballar plegats pel municipi.

El passat 29 de setembre l’equip de Govern Municipal va realitzar un acte obert a tota la ciutadania, per passar comptes de tota la feina realitzada durant el primer any de govern, i explicar els projectes que es duran a terme ben aviat.

Des d’Alternativa hem volgut aprofitar per preguntar als nostres  regidors sobre aquest primer any de govern:

  1. Què heu aconseguit des de la vostra regidoria?
  2. Què és el que més us ha impactat?
  3. Quins projectes immediats teniu entre mans?

 

Joan Playà i Guirado
Alcalde i Regidor de Sanitat, Serveis Econòmics, Comunicació i Gestió Municipal.

1.- Des d’Hisenda hem reduït la pressió fiscal sobre la ciutadania congelant els impostos i les taxes més importants i rebaixant l’IBI per a tots els contribuents, posant fi així a la política d’increments desmesurats que s’havia produït amb els darrers governs municipals.

Hem pres un acord amb els socis de govern per destinar més de 100.000 € anuals al finançament dels ajuts pel material escolar de tot l’alumnat d’educació obligatòria dels centres públics locals.

Hem reduït l’endeutament municipal en prop d’un 50% només en el nostre primer any de govern.

Des de Sanitat estem treballant, des del primer dia, per recuperar el servei d’atenció continuada del CAP les 24 h/dia. La fita més important assolida en aquest sentit ha estat la reunió mantinguda amb el Conseller de Sanitat de la Generalitat, per traslladar-li directament la nostra demanda de recuperar aquest servei i la negociació que actualment es duu a terme per aconseguir, si bé no pas tot el que demanem, almenys un increment de les hores d’obertura i d’atenció del CAP.

Hem aconseguit que es posés en marxa un pla de xoc per reduir els terminis d’espera per les visites amb els metges de capçalera i estem pressionant també perquè s’activi l’estudi i el projecte per a l’ampliació de les instal·lacions del CAP.

2.- Hem trobat projectes molts importants pel municipi mancats d’un seguiment polític per fer-los realitat: vam haver de córrer i fer moltes gestions per no perdre subvencions importants per obres com l’adequació d’un parc a Santeugini, o bé la primera fase de la rehabilitació de Can Pedrerol de Dalt. Estem dedicant molts esforços a trobar solució a temes que s’haurien d’haver resolt fa temps però que, per una manca d’actuació o interès polític,  encara resten pendents.

També cal esmentar l’excessiva burocratització i les limitacions legals que dificulten i coarten l’acció municipal, com a conseqüència de normatives i controls que ens imposen des del Govern de l’Estat.

3.- Des de l’Alcaldia continuarem mantenint un contacte directe i proper amb tots els ciutadans i coordinant les diferents regidories per donar compliment a les propostes recollides en el nostre compromís amb Castellbisbal.

 

Susana Solé
Regidora d’Esports i de Serveis a la Ciutadania

1.- Són moltes les coses que han canviat dins la regidoria d’esports en aquest primer any. Jo destacaria:

– Haver re-obert la piscina d’estiu la primera quinzena de setembre.

– Incrementar horaris de piscina d’estiu fins les 20.30 els laborables i fins les 21.00 dissabtes i diumenges.

– Treballar en equip amb G-sport per fer un Diver-esport més atractiu i de qualitat, amb matins engrescadors per la mainada i 2 sortides molt interessants a un preu molt ajustat.

-Recuperar dues pistes de petanca , inutilitzades, per afavorir més participació i menys cues durant les trobades de la Melé Castellbisbal.

– Contractar de nou l’educador esportiu per insistir fent pedagogia i aconseguir climes amistosos en les competicions esportives.

– Eliminar barreres arquitectòniques al pavelló de l’Illa Esportiva , amb uns esglaons que  afavoreixen l’ accés al públic  de la gent amb mobilitat reduïda.

– Canviar el climatitzador de la piscina interior, caducat des de feia 5 anys, per un valor de 110.000 € i absolutament necessari per mantenir la temperatura i la qualitat de l’aigua de totes dues piscines.

– Instal.lar Cortines a la sala polivalent per contribuir a una millor qualitat a les classes d’aeròbic, zumba…que resultaven difícils de seguir amb tot el sol de cara.

-Canviar una màquina del gimnàs que es passava més temps espatllada que en actiu i dificultava la pràctica de l’esport de molts usuaris.

2.- Com a regidora d’Esports, el més interessant  ha estat , viure i donar suport a tots els clubs esportius que competeixen els caps de setmana: futbol, korball, hoquei, handbol, patinatge, tennis, bàsquet….

– O les reunions periòdiques amb totes les entitats esportives o ciutadans que tenien quelcom a dir.

Com a regidora d’Igualtat, destacaria:

– Haver augmentat la participació a la cursa contra la violència de gènere aconseguint la implicació d’escoles i instituts.

– El canvi d’enfocament en les Jornades de la Igualtat. ara obertes a tothom.

– La implementació del curs d’acollida per a dones immigrants, amb un gran èxit de participació i de resultats.

Com a regidora d’infància;

– Donar llum verda a totes les beques infantils que els serveis tècnics informen com a infants vulnerables , tot i que el Consell Comarcal no pugui assumir-les  econòmicament.

– Com a regidora de Salut Pública i Consum:

– Haver declarat l’illa esportiva com a espai sense fum afavorint que l’esport i els hàbits saludables en el lleure siguin compatibles i evitant escenes paternes molt distants de les bones practiques esportives.

– Instal.lació d’un nou DEAH (desfibrilador cardiac) a la zona exterior de l’Illa Esportiva.

Jo destacaria sobretot la bona predisposició dels tècnics i treballadors de l’Ajuntament  per millorar petites coses i escoltar i acceptar propostes noves. Em sento molt ajudada, i els noto molt receptius quan parlem de treball en equip i d’avenços, encara que siguin petits i que això, òbviament, els representi feina addicional.

3.- Futur

– Arreglar la coberta del pavelló per eliminar-ne goteres.

– Rehabilitar els vestuaris de l’hoquei que estan absolutament caducs i malmesos.

– Aconseguir eliminar l’electricitat estàtica de la barana de la pista on juguen i entrenen el korball i l’hoquei.

– Ampliar el programa Castellbisbal sense fum a les escoles , instituts i equipaments públics del municipi.

-Equips de treball amb l’àrea d’igualtat de la diputació per millorar en la detecció i prevenció de violència de gènere.

– Continuar garantint que cap infant visqui allunyat d’unes condicions dignes.

 

Melani Solis
Regidora de Serveis Socials, Gent Gran i Joventut

1.- El primer any en aquesta “aventura”, de gestió municipal hem aconseguit algunes fites molt importants, que creiem que són el tret de sortida per construir i oferir allò que el ciutadà mereix, socialment parlant. EL benestar social del ciutadà  no només es pot traduir en  ajuts econòmics, ha d’anar molt més enllà. Acolliment i proximitat, pertinença, escolta activa, col·laboració i empatia, són nomenclatures que estem impregnant al Departament de Serveis a la Ciutadania, (Serveis Socials, Igualtat, Infància Gent Gran…) :

Fent una ullada a aquest primer any de treball, jo en destacaria:

– L’aplicació de mesures als Serveis Socials, des del punt de vista pedagògic i amb accions de responsabilitat, i optimització de la despesa pública.

– Increment de la varietat d’aliments al rebost solidari.

– Campanya de prevenció de pobresa energètica: coordinació amb les Aigües Castellbisbal, per preveure i aturar talls de subministres i detecció de famílies en situació de vulnerabilitat.

– Donacions de roba i materials en desús, en col·laboració amb   ciutadans i agent socials. (Recuperació d’ordinadors Solidaris, FP IES Castellbisbal)

Deskorda’t: projecte de lleure lliure i  tutelat,  per adolescents i joves amb dificultats  d’habilitats socials i relacionals.

– Reforç en les tasques bàsiques al centre de dia (Personal propi de l’Ajuntament, d’atenció directa, a disposició dels beneficiaris del centre dia, per donar recolzament en les tasques primordials.

2.- El que més m’ha sorprès ha estat la complexitat i el volum de gestió burocràtica que s’ha de generar per tramitar o engegar alguna acció. És un dels temes que ens generen més inconvenients o dificultats per trobar l’equilibri entre el món pràctic, que doni resposta a les necessitats que té el ciutadà i el tempos legals i administratius.

També m’ha sorprès el poc costum que hi ha a l’Ajuntament de treballar d’una manera més transversal. Penso que cal que els diferents departaments es relacionin entre ells i treballin conjuntament, com un tot. El treball individual ha d’existir i és del tot necessari, però no es pot perdre de vista l’horitzó; el bé comú, i per assolir aquest objectiu s’ha de treballar conjuntament.

I quan a la Regidoria de Serveis a la Ciutadania, el que més m’ha impressionat ha estat el nivell mínim de control que hi havia sobre els recursos econòmics en ajuts socials. Estem totalment d’acord en oferir ajuts a qui els necessita, garantint  l’autonomia i el benestar personal de l’usuari, però la seva autonomia no ha d’estar mai vinculada al poc seguiment, ni es pot substituir pels ajuts tècnics i materials. Qualsevol servei que s’adreci al ciutadà en primera persona ha de tenir  filosofia d’assistència, i no pas de paternalisme assistencial.

3.- Futur

Com a objectius immediats per al proper any,  treballant conjuntament amb les altres regidories, volem:

– Donar forma i continuïtat al projecte Deskorda’t (Joventut/Benestar Social)

– Ampliar i millorar els serveis del Centre de Dia el Serral (Serveis Socials, Gent Gran)

– Millora de les jornades Gent Gran

– Fer un projecte d’inserció ocupacional, (conjuntament amb promoció econòmica)

– Dinamitzar l’espai de trobada juvenil (Joventut)

– Implementació total de les targetes moneder.

 

Joaquim Sardà
Regidor de Serveis Centrals, Seguretat Ciutadana i Cooperació

1.- Aquest primer any de govern ens hem centrat en la implementació d’un sistema informàtic de gestió d’expedients, per tal de millorar el servei al ciutadà, també hem aplicat mesures d’estalvi energètic, tant als edificis municipals com a la via pública.

També hem canviat l’orientació de la Regidoria de Cooperació, amb més dotació pressupostària i canvi estratègic, aplicant recursos a diferents projectes i a un de forma més intensiva.

2.- El que més m’ha impactat ha estat, a nivell intern dues coses: el desfasament del sistema informàtic per manca d’inversions dels darrers anys; i les dificultats que plantegen les relacions personals, les quals compliquen la feina diària per manca de coordinació.

Externament, la relació directe amb els ciutadans pel carrer, tot esperant sempre poder donar resposta adequada per satisfer les seves expectatives.

3.- De cara al 2017 volem aplicar les inversions destinades principalment al sistema informàtic i estalvi energètic. L’objectiu és, en un parell d’anys, dotar  l’Ajuntament d’un sistema informàtic de gestió estàndard. Respecte a l’estalvi energètic cal seguir sempre incrementant l’eficiència energètica, tant per raons d’estalvi econòmic com mediambientals.

També volem millorar la coordinació entre departaments i les relacions laborals.

A nivell de Cooperació volem aplicar el pressupost per projectes de cooperació i desenvolupament de la convocatòria actual, i seguir en els propers anys el camí fins assolir l’objectiu de l’1,% del pressupost.

 

Enrico Martinelli
Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Indústria i Activitats, i Participació Ciutadana

1.- Hem aconseguit que la línia de bus L2 pugui parar a Martorell per millorar la connexió amb l’hospital i CAP de referència dels veïns de Costablanca i Santeugini. Pel que fa a la L1, hem afegit una expedició més a la nit i hem augmentat el servei a l’agost, aplicant l’horari de caps de setmana només dues setmanes.

Hem augmentat la neteja viària tant al nucli com a les urbanitzacions i hem aplicat mesures per racionalitzar la despesa en la recollida d’escombraries; també hem realitzat campanyes de foment de la recollida selectiva.

Hem deixat de fer servir aigua de boca per al reg manual i s’utilitza aigua dels dipòsits d’aigua de pluja.

Hem augmentat el nombre d’actuacions per recollir abocaments il·legals fets al municipi.

Hem començat el projecte dels horts urbans, que s’ha fet  amb participació ciutadana.

2.- Una de les coses que més m’ha impactat en aquest primer any és la lentitud d’alguns tràmits, que endarrereixen la consecució dels nostres objectius.

3.- De cara al futur immediat, introduirem millores en la Línia L2 de bus, i posarem en marxa les obres dels horts urbans.

 

Salvador Segura
Regidor de Patrimoni i Urbanisme

1.- El mes rellevant és el canvi d’actitud vers als equips de treball. Penso que es molt important que els tècnics municipals participin en totes les reunions que ens demanen els veïns, associacions o empreses per garantir tant la transparència de les demandes i comentaris com una informació prou tècnica i adequada als veïns. Crec que es molt positiu tenir en la mateixa taula la versió del veí, la de la norma i poder entre les tres parts arribar a acords justos per tots.

Quan a projectes concrets, hem hagut de reparar d’urgència el sistema d’aire condicionat de l’Illa Esportiva; a més, som a l’espera d’ofertes per la reparació de les goteres de l’Illa. També tenim el pas del Canyet, les obres de Can Pedrerol, o les de  Sant Joan de Benviure.

Hem dut a terme la redacció definitiva del Pla Local d’Habitatge, aprovat per unanimitat per tots els regidors del consistori.

Hem aconseguit una subvenció de 600.000.-€ per la urbanització del carrer de la Lluna, l’execució gratuïta per l’Ajuntament de la modificació de l’enllaç del carrer de l’Estació amb la carretera de l’Estació, i l’inici d’un nou estudi per fer un camí de vianants fins l’Estació de Rodalia.

Hem encetat l’estudi per a la inclusió del Parc de l’Ermita en la xarxa de Parcs Metropolitans; l’AMB subvencionarà la reurbanització del carrer Sant Marc i Orient.

A l’Escola Les Vinyes ja s’han arranjat els problemes d’inundacions al gimnàs. Hem continuat amb els reasfaltatges al nucli urbà i a les urbanitzacions, i hem desenrunat can Margarit.

2.- Dues coses m’han impactat. Per un costat la manca d’un pla director del manteniment del poble: jardins, edificis municipals, polígons industrials i residencials, carrers. Pla que millori les accions i per tant que sigui eficaç i eficient per ajustar costos.

L’altre aspecte que m’ha impactat més son els terminis i tempos que utilitza l’Administració: cada assumpte o expedient -segons sigui el cas- ha d’administrar-se des d’una gran quantitat de punts de vista que permeten donar les garanties de l’Administració als ciutadans.

3.- Els nostres projectes de futur passen per un pla director de manteniment del patrimoni municipal, del qual ja hem publicar el concurs.

Aquest nou curs volem connectar els edificis municipals de la Plaça de l’Església i c/ Sant Marc; fer uns nous vestidors a la zona esportiva, continuar la restauració de Sant Joan de Benviure i fer l’Skatepark.